Naval Reserve Club

since 1965

Onze club stelt zich tot doel om de watersport en de pleziervaart, in de ruimste zin, onder de leden te bevorderen en de interesse voor het maritieme en vooral het maritieme erfgoed onder de leden levend te houden. Waar oorspronkelijk enkel actieve reserveofficieren van de Zeemacht toegang hadden tot de club, werd de rekruteringsbasis later uitgebreid naar leden van het ere-reservekader, personen die zich herhaaldelijk belangloos inzetten bij de organisaties van zeilwedstrijden en personen met een maritieme en/of militaire opleiding, of werkzaam zijn of geweest zijn in een maritiem gebonden bedrijf.

In 2015 werd het vijftigjarig bestaan van de club gevierd in aanwezigheid van talrijke genodigden. Bij deze gelegenheid werd ook een jubileumcrest uitgegeven.

AN EXPERIENCE SINCE 1965


- RBNRC, bakermat van het Reserve Squad van de Belgische Marine. -


Commodore Willy Jacobs - Ere FKP

Erecommodore Patrick Van den Bulck - Ere KTZ (b.d.)