NIEUWSBRIEF 12-02-2023

 

 

 

UIT HET LOGBOEK VAN DE COMMODORE

 

 

1)    Dit logboek kan niet voorbij gaan aan de verschrikkelijke catastrofe van de afgelopen week die Turkije en Syrië bikkelhard getroffen heeft. De streek is kwetsbaar voor aardbevingen, maar het cataclysme van de afgelopen week komt maar zelden voor. Geen enkele interventie daar kan het menselijk leed lenigen, laat ons hopen dat de materiële hulp toch de hoekjes kan afronden. 


@ Willy Jacobs    

Zaterdag 11 februari vond de uitvaart plaats van Pieter Van Roosendael.    
Hij had geen directe band met onze club, maar door zijn verleden als fervent zeiler en havengids zie ik hem toch als een zielsverwant. Later dit jaar zal zijn as verstrooid worden in de Oosterschelde, één van zijn favoriete zeilwaters.    

2)    Buiten de volgende episode in de saga Euronav-Frontline waarin de familie Savereys een eerste voorlopige nederlaag leed in de spoedarbitrage rond het ontslag rond het ontslag van de huidige beheerraad, bleef het in de maritieme wereld tamelijk kalm. In de daarvan afgeleide wereld waren er wel enkele interessante nieuwsjes te rapen. Antwerpen first: de kogel is door de kerk. In Zeebrugge kan eindelijk het uitbaggeren van de putten beginnen waarin de afzinkelementen van de Oosterweeltunnel worden klaargemaakt. In Antwerpen zelf is men begonnen aan de bemalingen ter hoogte van Blokkersdijk. Geen zorgen over het afgepompte water: vooraleer het geloosd wordt worden PFAS, fosfaten en nitraten er grondig uitgezuiverd. Voor Antwerpen was dat nog niet genoeg: vanaf nu kan je ook voor een lunchke in het RYCB-clubhouse, the Jibe, met een heuse waterlimousine naar de overkant. Wie het breed heeft laat het breed hangen. Voor onze Gentse leden, ook nog een leuke: de Jacob van Artevelde, die gepensioneerd was als officiëel rondvaartschip van het Gentse havenbedrijf, heeft van zijn nieuwe privéeigenaar opnieuw de status van havenrondvaartschip gekregen. 

3)    Wie gesmuld heeft van de bijdrage van Peter Van den Bossche vorige week in deze nieuwsbrief over de electrische auto, zal niet ongevoelig zijn voor het artikel van deze week in ons Addendum : De Amerikaanse kustwacht waarschuwt havens, rederijen en overheidsinstanties voor het brandgevaar van lithium-ion batterijen die in contact geweest zijn met zout water.Dat zouden ze ontdekt hebben nadat er abnormaal veel electrische auto’s in de fik gingen na overstromingen tijdens de orkaan Ian. Dit is waarschijnlijk niet het nieuws waarop de RORO-rederijen zaten te wachten.  

4)     Eerstdaags mag U van onze secretaris de uitnodiging voor onze algemene vergadering 2023 in uw mailbox verwachten. Merk de datum van 8 maart met stip aan in uw agenda, want dan is het zo ver. U moet wel in regel zijn met de betaling van uw lidgeld. Als alles naar wens verloopt gaat alles door in onze maatschappelijke zetel Thonetlaan 133, Helaas kunnen we U geen verplaatsing per waterlimousine aanbieden, maar het staat U vrij om dat op eigen kracht te doen. Dan moet U wel genoeg tijd uittrekken om te voet terug te keren, want voorlopig werkt de dienst alleen rond lunchtijd.       

5)      Eerstvolgende interessante data:   
  
- 4 maart 2023 Open Ship MPM-RBM       
 - 5 maart 2023 Militariabeurs HWW. Fort 2 Wommelgem        
 - 8 maart 2023: Algemene Vergadering RBNRC.          
 - 17-18-19 maart: Open Scheepvaartdagen. Waagnatie.         
 - 17-18 -19 maart: Open Ship MPM-RBM. Droogdokkensite.  
 - 29 maart MPM uitstap naar Duinkerken met medewerking v.o.a.RBNRC  
 - 1 april (geen …vis): Open Ship MPM-RBM. Droogdokkensite         
 - 18 april 2023: Lenteconcert Provinciecommando.      
- 6 mei 2023: Open Ship MPM-RBM. Droogdokkensite 
 - 7 mei 2023 Vlaamse Havendag  
- 1-4 juni 2023 Oostende voor anker         
- 3 juni 2023: Open Ship MPM-RBM. Droogdokkensite 
- 17 juni 2023 Schelderegatta         
- 30 juni-2july Dag van de Marine Oostende.       
- 25-26-27 augustus: 70 jaar MSC M927 SPA (nu AMS 60 Bernisse) Temse          
- 5 oktober 2023 Militariabeurs HWW Fort 2 Wommelgem       
- 14 oktober 2023 Antwerp Race
  
 

 Willy 12/2/2023