NIEUWSBRIEF 30-01-2023

 

 

 

UIT HET LOGBOEK VAN DE COMMODORE

 

 

1)   Door alle heisa rond de Leopard 2 tanks van de afgelopen week verdween het maritieme markante feit van de week op de achtergrond van de 5de bladzijde in de krant. Nochtans kan dit  een belangrijke impact  hebben op de Antwerpse haven:  het einde van de alliantie 2M, de alliantie tussen de twee grootste containerreders van het ogenblik: Maersk en MSC. De Antwerpse haven riskeert hierdoor containertraffic te verliezen aan Rotterdam dat traditoneel meer de  voorkeur van Maersk geniet.      
        
 In het Addendum kon U lezen dat blijkbaar hier ook een verschil in visie op de toekomstige ontwikkelingen aan de basis ligt. MSC wil volop inzetten op groei, en heeft blijkbaar Maersk al voorbijgestoken in scheepstonnenmaat. Maersk daarentegen zet in op een snelle vergroening van zijn vloot en de omschakeling op methanol als brandstof.         

Bovenstaande is merkwaardig omdat ook  de fusie-niet fusie saga rond Euronav draait rond een verschil in visie rond de toekomst van fossiele branstoffen.. Ook daar is het laatste woord nog niet gesproken na de poging van de heer Frederiksen om zich verder in te kopen bij Euronav.  

Nu we het toch over vergroening hebben , of tenminste het uitfaseren van fossiele brandstoffen werd door het Gallois-genootschap deze week een zeer interessante voordracht georganiseerd over ammoniak als maritieme brandstof. Spreker was ir Frank Coppé, die verantwoordelijk is voor het nieuwbouwprogramma bij Exmar. Besproken werd het ontwerp van een nieuwe ammoniak-tanker voor transport van 46000 m3  ammonia.  

Volgens Auramarine zou voor het ogenblik  81% van alle nieuw te bouwen schepen op alternatieve brandstof met LNG (Liquid natural gas) worden aangedreven. Maar  sinds 2012 heeft LPG al zijn intrede gedaan  bij de propulsie van zeeschepen. Daar is dan al een grote knowhow uit ontstaan, waarop zal voortgebouwd worden voor propulsie met ammoniak.
Waarom dan ammoniak? De ultieme brandstof is eigenlijk waterstof, omdat bij verbranding enkel water wordt gevormd. Maar waterstof heeft één groot nadeel: opslag. Om het vloeibaar te vervoeren zijn al temperaturen van  - 285 °C nodig , en om het als gas te transporteren onder behoorlijke hoeveelheden zijn al drukken nodig van 200 bar, wat ettelijk dikke stalen “sigaren” noodwendig maakt. Daarom ziet men ammoniak als alternatief met  zijn 3 atomen waterstof per molecule. (NH3). Het is al bij -33°C vloeibaar .     
        
Ammoniak heeft echter ook zijn nadelen:  het heeft een lagere verbrandingswaarde en heeft een 5 à 10% pilootfuel nodig om het proces aan de gang te houden. Bovendien is het toxisch. Gelukkig ligt de geurgrens (30 ppm) veel lager dan het niveau waarop de slijmvliezen geïrriteerd worden (100 à 300 ppm), laat staan de dodelijke toxiciteit (2000 à 3000 ppm). Uit persoonlijke ervaring kan ik U zeggen dat de geurgrens een voldoende motivatie is om weg te lopen op het ogenblik van een lek. 
        
Dit alles toch om te zeggen dat er geen gemakkelijke oplossingen bestaan.  
Waarom gaat Exmar dan toch die richting op? Zij vervoeren reeds gedurende 30 jaar ammoniak en hebben dus een grote know how opgebouwd in de behandeling van ammoniak. Om dan ook de propulsie met dat medium uit te voeren is voor hen een relatief kleine stap. Zij vinden trouwens zelf dat dit voor andere schepen momenteel nog een stap te ver is. Nochtans is de “gascode” van IMO nog tegenstrijdig.  Volgens deze code mogen ammonia-carriers geen ammonia verbranden, terwijl niet-gas carriers dat wel zouden mogen. Dit vraagt  dus nog een aanpassing.      
        
Er zijn nog andere moeilijkheden:
- er bestaat nog geen deugdelijke motor om ammoniak te verbranden, maar MAN maakt zich sterk er een klaar te hebben tegen 2024       
- het kostenplaatje is nog niet helemaal duidelijk: de meerprijs voor een schip op LPG is ongeveer 15%, Exmar hoopt om de meerprijs voor ammoniak te beperken tot max 20%    
- Beschikbaarheid van ammoniak: wordt nog hoofdzakelijk klassiek geproduceerd door stoomreformatie met veel CO2 uitstoot. Er moet dus zwaar ingezet worden op zgn groene ammoniak.  
- verbranding van ammoniak geeft NOx en N2O (lachgas), ergere broeikasgassen dan CO2, N2O trouwens 270x meer. Maar blijkbaar oplosbaar via scrubbers of dompeltanks.      
En toch wil Exmar doorzetten.     
Voor de techneuten onder U: Een ammoniakmotor is gebaseerd op de technologie van de verbranding van LPG: een dubbelwandige 2-takt motor, met een insgelijks dubbelwandige injector. LPG wordt vloeibaar geïnjecteerd  op 50 bar, voor ammoniak is dat 85 bar.    

Conclusie voor dit alles: fossiele brandstoffen zullen nog wel een tijdje meegaan.
Maar las ik niet pas dat Grimaldi lines 15 “ammonia –ready ” RO-RO’s in bestelling heeft? Exmar te pessimistisch? Benieuwd naar het antwoord.  

2)   Een kleine reflectie over het ongeval deze week in de Beverentunnel: gelukkig waren het geen e-trucks die met mekaar in botsing zijn gekomen………..       
In het Addendum kon U ook lezen in een artikel uit Auto 55 dat rederij Havyla      

Kystruten, actief aan de Noorse kust, vanaf heden electrische auto’s verbiedt aan boord van hun ferries. Hopelijk is dit genoeg om iemand in Europa te doen nadenken……….Wist je trouwens dat volgende dinsdag Tihange 2 definitief op pensioen gaat? Weeral 1000 Megawatt aan capaciteit verloren aan starre ideologie.

3)   Vorige maandag was er een opleidingssessie voor aspirant-gidsen voor het museum voor Rijn-en Binnenvaart aan boord van de Angèle. Wisten wij veel dat op een boogscheut vandaar de Commandant Fourcault aan het branden was. Dit is al de tweede keer op korte tijd dat er brand uitbrak aan boord van dit zogezegd marineschip. Zoals Geert De Vriese in ons Addendum aanhaalt: het is niet omdat een schip grijs geschilderd is dat het plots een marineschip wordt. 

4)   Hou 15 februari in de gaten om in te schrijven voor de trip naar Duinkerken van 29 maart. Vol is vol.     

5)   En hou ook nog wat centen opzij voor de vernieuwing van het lidgeld.      
-Te storten op rekeningnummer BE56 4190 1342 1188 met vermelding van naam en voornaam van het lid en aard van de aansluiting. Exclusief lid RBNRC : 40 € en stemrecht, lidmaatschap WWSV, verzekering -Lid andere jachtclub: 35€ (te specifiëren, moet ook aangesloten zijn bij WWSV) -Sympathiserend lid: 20€ (zonder stemrecht, lidmaatschap WWSV noch verzekering). Nota: wegens discussies met WWSV staat dit laatste statuut onder druk en wordt besproken op de volgende AV

6)   Bij het ter perse gaan kregen we nog een mailtje binnen van Paul Bertolo, secretaris van “Op Stoapel” de erfgoedvereniging van de Boelwerf in Temse.    
Zie verder.

7)   Eerstvolgende interessante data:
        
 - 3 februari 2023 Galabal Marine Oostende 
 - 4 februari 2023 Emergensea. RYCB Thonetlaan.
-  8 februari 2023 Jobdag Marinebasis Zeebrugge.
 - 5 maart 2023 Militariabeurs HWW. Fort 2 Wommelgem       
 - 8 maart 2023: (tentatief) Algemene Vergadering RBNRC.    
 - 17-18-19 maart: Open Scheepvaartdagen. Waagnatie.
 - 17-18 maart: Open Scheepvaartdagen MPM      
 -  29 maart MPM-RBNRC  uitstap naar Duinkerken.      
 - 18 april 2023: Lenteconcert  Provinciecommando.       
 - 7 mei 2023  Vlaamse Havendag        
 - 1-4 juni 2023 Oostende voor anker   
-  17 juni 2023  Schelderegatta   
-  30 juni-2july Dag van de Marine Oostende.
-  25-26-27 augustus: 70 jaar MSC M927 SPA (nu AMS 60 Bernisse) Temse      
-  5 oktober 2023 Militariabeurs HWW Fort 2 Wommelgem     
- 14 oktober 2023 Antwerp Race
 

                                        Willy 30/1/2023