NIEUWSBRIEF 22-01-2023

 

 

UIT HET LOGBOEK VAN DE COMMODORE

 

 

1)  Cfr vorig logboek: “Maar dit is nog niet het einde van de saga. Wordt vervolgd”.         
In het Addendum kan U dat vervolg lezen. Uiteraard gaat dit over de machtsstrijd rond de fusie Frontline-Euronav. Wanneer de fusie dood en begraven leek, begon mijnheer Fredriksen van Frontline pakketten aandelen van Euronav op te kopen om zijn soortelijk gewicht in de maatschappij op te drijven tot 20%. Ondertussen blijft de familie Savereys ook niet stil zitten. Wanneer wij nog beleefd spreken van een “saga” worden in het wereldje reeds termen als “soap” bovengehaald. Zie Addendum, en…… wordt vervolgd.      

2) De afgelopen week had de bevelsoverdracht plaats van het  Antwerps provinciecommando. Wij danken Lt Kol Rudy Ryckebosch voor zijn voorbije opdracht en wensen hem succes in zijn nieuwe uitdaging. Zijn opvolger is Lt Kol v/h Vliegwezen Johan Lenière die we welkom heten en welslagen toewensen bij de aanvang van zijn mandaat. Ik had al het genoeen om hem persoonlijk te ontmoeten en in een aangenaam gesprek hem over onze club te informeren. Verder in deze nieuwsbrief een verslag over de bevelsoverdracht door ons nieuw medelid Benny Verbist.

        
3) Zoals vorige week aangekondigd zijn er al meer gegevens bekend over de uitstap naar Duinkerken. Lees hierover zeker onze rubriek MPM en wacht niet te lang om te beslissen om mee te gaan want  de inschrijvingen starten op 15 februari en VOL is VOL.Wie inschrijft krijgt dan verdere details over het programma. Zeker een aanrader.

4) Verder in deze nieuwsbrief vindt U een uittreksel uit de facebookpagina van de Marine,waaruit  eens te meer blijkt dat vooral via de Marine bij Defensie ook het ludieke mag aan bod komen.

 

5) Onze secretaris is op studiereis naar Boot Düsseldorf, dus de persoonlijke uitnodiing voor het aanbetalen van de lidgelden zal even moeten wachten op zijn terugkeer. Voor wie ondertussen toch al wil storten, hierbij nog even de gegevens:        
-
Te storten op rekeningnummer BE56 4190 1342 1188 met vermelding van naam en voornaam van het lid en aard van de aansluiting
Exclusief lid RBNRC : 40 € en stemrecht, lidmaatschap WWSV, verzekering

-Lid andere jachtclub: 35€ (te specifiëren, moet ook aangesloten zijn bij WWSV)

-Sympathiserend lid: 20€ (zonder stemrecht, lidmaatschap WWSV noch

verzekering). Nota: wegens discussies met WWSV staat dit laatste statuut onder druk en wordt besproken op de volgende AV.

 

7) Een goede aanwinst: de koffiebar in de patio van het havenhuis.Moest het nog wat centraler gelegen zijn op de gebruikelijke verplaatsingsroutes zou het er wel eens druk kunnen worden.

 

8) En wat te denken over de interventie van CHOD Admiraal Hofman over de klachten over de wantoestanden in de opleiding van nieuwe rekruten ? Is dit een symptoom van gegeneraliseerde verruwing  bij de opleiders, of zou kuisen van de WC”s met een tandenborstel  echt niet meer kunnen?    

 

9) Vorige week kreeg U als bijlage de toekomstvisie van Watererfgoed Vlaanderen over de inrichting van de Droogdokkensite in Antwerpen. Graag noteren dat deze dateert uit 2020 . Ondertussen is er in 2022 een officieel Masterplan gepubliceerd, waar wel een groot deel van de ideeën zijn overgenomen, en dat we nog eens in extenso meegeven. Laat U echter niet misleiden door de foto van Droogdok 1 aan de kop van dit masterplan: pure artist-impression waar het koninginnestuk, LS3 West-Hinder in geen mijlen te bekennen is.

 

10) Eerstvolgende interessante data:   
        
-  21 januari 2023 V-sure experience/Bach to Toots concert RYCB  
 - 25 januari 2023: clubavond RYCB: zeilreis naar Antartica.    
 - 21-29 januari 2023 Boot Düsseldorf. 
 - 26 januari 2023: Drink van de vriendschap. Provinciecommando. 
 - 26 januari 2023: Voordracht Gallois “Ammoniak” Hogere Zeevaartschool        
 - 3 februari 2023 Galabal Marine Oostende  
 - 4 februari 2023 Emergensea. RYCB Thonetlaan.
-  8 februari 2023 Jobdag Marinebasis Zeebrugge.
 - 5 maart 2023 Militariabeurs HWW. Fort 2 Wommelgem
 - 8 maart 2023: (tentatief) Algemene Vergadering RBNRC.    
 - 17-18-19 maart: Open Scheepvaartdagen. Waagnatie.
 - 17-18 maart: Open Scheepvaartdagen MPM       
 -  29 maart MPM-RBNRC  uitstap naar Duinkerken.       
 - 18 april 2023: Lenteconcert  Provinciecommando.       
 - 7 mei 2023  Vlaamse Havendag        
 - 1-4 juni 2023 Oostende voor anker    
-  17 juni 2023  Schelderegatta    
-  30 juni-2july Dag van de Marine Oostende..         
-  5 oktober 2023 Militariabeurs HWW Fort 2 Wommelgem      
- 14 oktober 2023 Antwerp Race  
 

                                        Willy 21/1/2023