NIEUWSBRIEF 15-01-2023

 

 

 

UIT HET LOGBOEK VAN DE COMMODORE

 

 

1)   Vooreerst past het om even stil te staan bij het drama in Merksem, waar een onschuldig kind slachtoffer werd van het escalerend geweld tussen clans van de drugsmaffia. Uiteraard werd dit feit ruimschoots becommentarieerd en geduid in legio persartikels. Dit overschaduwde terecht het andere nieuws. Maar dat belet niet dat het een boeiende week was op maritiem vlak, al kunnen de berichten met gemengde gevoelens onthaald worden. Vooreerst was er de nieuwe stranding in het Suez-kanaal, die gelukkig deze keer vlug werd opgelost. Dan was er de stranding van de MSC Elaine voor de Italiaanse kust, en dichter bij ons het afblazen door Frontline van de fusie met Euronav. Maar dit is nog niet het einde van de saga. Wordt vervolgd. Zie Addendum.       
In het Addendum kunnen we ook de eerste resultaten lezen van 2 fusiehavens: North Sea  Ports (Gent-Zeeuwse havens) enerzijds, en Antwerp-Bruges anderzijds. Waar de eerste vooruit gaat dank zij, of ondanks de Russische sancties, gaat de tweede licht achteruit, daar waar men toch een verhoogde gas-traffic op Zeebrugge zou verwachten.Toeval of niet, maar uitgerekend deze week lezen we ook dat het Amerikaanse leger Vlissingen heeft uitgekozen voor militair transport, toch van oudsher één der sterke punten van de Antwerpse haven?  

2)   We ontvingen ook de 56ste editie van “La Flamme-De Wimpel”, het tijdschrift van de vrienden van de sectie Marine van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Hierin een in memoriam voor de ons op 18 juni  2022  ontvallen divisieadmiraal Michel Verhulst. Ook is er een herdenking ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de raid op Dieppe op 19 augustus 1942. Hierbij kwam luitenant Viktor Billiet RNR om het leven nadat Tank Landing Craft 159, vastgelopen op het strand door een voltreffer geraakt werd.    
Tevens vernemen we dat Albert II zij 26,56 meter – yacht Alpa IV uiteindelijk verkocht heeft, vermoedelijk aan een Turkse koper.De prijs is niet gekend, maar waarschijnlijk niet hoger dan 1,7 millioen Euro, tegen een  aankoopprijs van 4,6 millioen is dat een fameuze minderwaarde.        

3)   Save the date: op 29 maart organiseert MPM een trip naar Duinkerke, met een interessant  havenmuseum, het lichtschip Sandette,de driemaster Princesse Anne en  zo veel meer. Het exacte programma wordt later bekendgemaakt, maar het gebeurt in samenwerking met RBNRC wiens leden en partner eveneens zijn uitgenodigd. Ook KVOZMA is welkom       

4)   Graag ook uw aandacht voor de MPM-bladzijde in deze nieuwsbrief met een uitnodiging voor de Open Shipdays op 17 en 18 maart, maar vooral een oproep voor een opvolger van Paul Mallentjer, die om persoonlijke redenen wat gas moet terugnemen en een opvolger zoekt voor de gidsenwerking 

5)   We kregen bloemetjes toegezwaaid vanwege Paul Van Krunkelsven. Paul is vrijwilliger-fotograaf bij MPM, en kan ons een aantal mooie foto’s leveren. Hierbij al een voorbeeldje: De Leopold I voor de rede van Antwerpen tijdens de vlootparade in mei  2022 .


© Paul Van Krunkelsven


6)   En last but not least: het ons zo vertrouwde Proces Steinman waar we vorig jaar een maandelijks uittreksel van mochten lezen in onze nieuwsbrief haalde nu ook de pers ter gelegenheid van de verschijning van een boek. Onze leden konden daar meer over vernemen in het Addendum.     

7)   Eerstvolgende interessante data:     
    
-  21 januari 2023 V-sure experience/Bach to Toots concert RYCB       
 - 25 januari 2023: clubavond RYCB: zeilreis naar Antartica.
 - 21-29 januari 2023 Boot Düsseldorf.      
 - 26 januari 2023: Drink van de vriendschap. Provinciecommando.      
 - 3 februari 2023 Galabal Marine Oostende       
 - 4 februari 2023 Emergensea. RYCB Thonetlaan.    
-  8 februari 2023 Jobdag Marinebasis Zeebrugge.     
 - 5 maart 2023 Militariabeurs HWW. Fort 2 Wommelgem   
 - 8 maart 2023: (tentatief) Algemene Vergadering RBNRC.
 - 17-18-19 maart: Open Scheepvaartdagen. Waagnatie.    
 - 17-18 maart: Open Scheepvaartdagen MPM  
 -  29 maart MPM-RBNRC  uitstap naar Duinkerken.  
 - 18 april 2023: Lenteconcert  Provinciecommando.  
 - 7 mei 2023  Vlaamse Havendag   
 - 1-4 juni 2023 Oostende voor anker
-  17 juni 2023  Schelderegatta
-  30 juni-2july Dag van de Marine Oostende..    
-  5 oktober 2023 Militariabeurs HWW Fort 2 Wommelgem 
- 14 oktober 2023 Antwerp Race      
 

                                        Willy 15/1/2023