NIEUWSBRIEF 01-01-2023

 

 

UIT HET LOGBOEK VAN DE COMMODORE

 

1)    Nieuwjaarswensen. De zeer kleine opening die voor het vastgeroeste conflict in Oekraïne een kleine straal licht zou betekenen werd reeds voor het week-end terug van tafel geveegd en het  sprankeltje hoop op onderhandelingen is alweer vervlogen. Bovendien begint de dreiging rond Taiwan te escaleren, vooral nu door de binnenlandse spanningen in China de machthebbers niet aan de verleiding zouden kunnen weerstaan om de aandacht naar buiten af te leiden. Toch blijven we duimen voor  een beter 2023 en wensen voor U en de Uwen de vervulling van al uw wensen,  materieel en immatrieel, en gebruiken nogmaals onze nieuwjaarskaart om dit te ondersteunen.    
           
 © Willy Jacobs          

2)    Maar 1 januari 2023 betekent ook dat onze schatbewaarder klaar zit om de bijdragen voor 2023 in ontvangst te nemen. Op de Algemene Vergadering van vorig jaar werd beslist om die licht te verhogen. In een wereld van gierende inflatie is dat geen populaire boodschap, maar juist daardoor ook noodzakelijk. En gezien ons lidgeld voor een groot deel bepaald wordt door onze bijdragen aan WWSV, die vorig jaar al een verhoging heeft aangekondigd moeten we de trend wel volgen.U krijgt nog een formele uitnodiging, maar uw storting is vanaf nu al hartelijk welkom  op rekeningnummer BE56 4190 1342 1188 met vermelding van naam en voornaam van het lid en aard van de aansluiting.       

-Exclusief lid RBNRC : 40 € en stemrecht, lidmaatschap WWSV, verzekering

-Lid andere jachtclub: 35€ (te specifiëren, moet ook aangesloten zijn bij WWSV)

-Sympathiserend lid: 20€ (zonder stemrecht, lidmaatschap WWSV noch

verzekering). Nota: wegens discussies met WWSV staat dit laatste statuut onder druk en wordt besproken op de volgende AV.

 

 

3)    We kregen heel wat nieuws binnen over de Marine. Niet in het minst via de nieuwe uitgave december van Seatalk, het nieuwe maritieme tijdschrift dat o.a. “Neptunus” vervangt. En wie komt daarin prominent naar voor? …. 
Jawel, onze erecommodore Patrick Van den Bulck. Met een bladzijdgrote foto en een artikel gespreid over vier bladzijden kunnen we alles leren over dit “Maritiem Icoon”, voor zover we het nog niet wisten. We kregen toelating van de uitgever om dit artikel ook in deze open nieuwsbrief te  publiceren, waarvoor onze dank , zie verder.  
           
Verdere artikels over de Marine in deze uitgave:  
- Het jaarljks Nationaal diner van de Oudgedienden van de Marine   
-Arctische uitwisseling tussen de Belgische en Canadese Marine        
- Narcis (M923)  en Vlaardingen (M863) naar Nato Mine Counter Measures Group 2 in de Middellandse zee.          
- Belgisch-Nederlandse Marine- samenwerking     
- een artikel over Hulpbetoon in de Marine.
           
Bij de civiele artikels vallen vooral op: een artikel over de nieuwe wetgeving pleziervaart en één over de Red Star Line.   
           
Via een ander kanaal, dat van” Hulpbetoon in de Marine”  kregen de  leden ervan een mooie en stijlvolle “coin” toegestuurd.  Wat een coin is en hoe dit bewust exemplaar eruit ziet, kan U ook verder in deze nieuwsbrief lezen       
.         
En last but not least is er ook nieuws van het Galabal van de Marine, de eerste uitgave na Corona. Let wel: dit gaat niet meer door in het Casino van Oostende, maar wel in de gebouwen van de Wellingtonrenbaan.   

4)    De vrijwilligers van MPM vinden in deze uitgave ook hun eerste gevulde     
MPM-flash.

5)    Aandacht verdient ook het artikel van Benny Verbist over de vergeten plechtigheid ter herdenking van de gesneuvelde zeelieden van de Koopvaardij bij het monument in Kallo. Aandachtige lezers zullen dit al eerder opgemerkt hebben in een eerdere bijlage,maar verscholen tussen een aantal andere artikels. Wegens het belang besloten we om het nog eens op te nemen in de open nieuwsbrief, met dank aan de auteur.        

6)    En vergeten we ook onze bestuurder PR, Bob Peeters niet. Op donderdag onderging nog hij een nieuwe heelkundige ingreep. Niet zo ernstig deze keer, om toch niet om te lachen. En toch lag vrijdag al een bijna volledig Addendum te wachten op een laatste final touch en werd al gedistribueerd bij onze leden. En het feit dat U nu deze nieuwsbrief op uw scherm hebt hebben we ook grotendeels aan hem te danken. Chapeau.

 

7)    Eerstvolgende interessante data::      
      

 - 31 december: Eindejaarsreveillon in de Jibe, RYCB       
 - 7 januari 2023. Nieuwjaarsdrink VOZMA – Kerkschip.19u.(na inschrijving)          
 - 25 januari 2023: clubavond RYCB: zeilreis naar Antartica.      
 - 21-29 januari 2023 Boot Düsseldorf.         
 - 3 februari 2023 Galabal Marine Oostende
 - 5 maart 2023 Militariabeurs HWW. Fort 2 Wommelgem        
 - 8 maart 2023: (tentatief) Algemene Vergadering RBNRC.       
 - 17-18-19 maart: Open Scheepvaartdagen. Waagnatie.
 - 17-18 maart: Open Scheepvaartdagen MPM      
 - 18 april 2023: Lenteconcert  Provinciecommando.       
 - 7 mei 2023  Vlaamse Havendag       
 - 1-4 juni 2023 Oostende voor anker
-  17 juni 2023  Schelderegatta
-  30 juni-2july Dag van de Marine Oostende.         
- 14 oktober 2023 Antwerp Race.       

Willy 1/1/2023